main

 

Учителі біології Руди шина Вікторія Валентинівна та Соломійчук Ганна Василівна переконані: всі діти талановиті, кожен по-своєму, тому в своїй педагогічній діяльності особливу увагу приділяють технологіям формування творчої особистості. Щоб сформувати у своїх учнів саме творчий стиль поведінки, вчителя формує цільові мотиви, що дають змогу прищеплювати навички, завдяки яким учні самостійно зможуть керувати своєю пізнавальною діяльністю.
Щоб зуміти зацікавити учнів таким величним і красивим, багатогранним і неосяжним навчальним предметом, як біологія, потрібно любити не лише біологію, а насамперед любити учнів, добро володіти навчальним предметом і методикою його вивчення. Весь час шукати нові, більш ефективні підходи до організації навчання.
Учителі фізики Бабіна Наталія Петрівна та Алдаєва Світлана Іванівна переконані, що завдання вчителя не стільки в тому, щоб нести інформацію дітям, а в тому, щоб він був організатором їх засвоєння, поводирем у лабіринті знань. Не секрет, що фізика – складний предмет, який у багатьох учнів не викликає особливого захоплення. Тут потрібні не лише знання фізики, але й математики, астрономії. Навчити вчитися – ось як формулюють вони головне завдання. А ще дуже важливо зацікавити учнів, викликати інтерес навіть до нецікавих, на перший погляд, тем. Важливу роль у цьому відіграє використання основних принципів навчання: доступності, зв’язку теорії з практикою.
Учитель хімії Карпова Альбіна Олексіївна керуючись принципами педагогічної етики, людяності, високої моралі, головною метою у своїй роботі ставить гармонійний розвиток кожного учня. Повага і любов до дітей – ось основа основ. Важливим у своїй роботі вона вважає формування пізнавального інтересу учнів.
Щоб не знизити щирий інтерес в учнів, вчителька спонукає їх до пошукової творчої діяльності. Уроки хімії – це нова цікава і незвичайна подорож, де використовуються нові, активні форми роботи: дискусія, подорож, уроки дослідження, уроки нарад, творчі роботи.
Вчителя географії Литвиненко Валентина Іванівна та Копитіна Лідія Миколаївна виявляють достатній професіоналізм, добре володіє методикою викладання предмета. Приділяє належну увагу роботі з контурними і тематичними картами, доступно, на належному рівні викладає географічній матеріал, цілеспрямовано домагаються того, щоб учні зрозуміли і осмислили знання, події, явища, формували цілісні науково-географічні картини своєї держави. Нестандартні, інтегровані уроки цих вчителів сприяють розширенню, поглибленню та вдосконаленню знань, умінь і навичок учнів, розвитку їх пізнавальної діяльності, інтересів. Учителя привчають школярів до самостійної праці, формують позитивні моральні якості та колективні стосунки.
Отже, МО вчителів природничого циклу характеризується високим творчим потенціалом, значним досвідом роботи.

 

 

 

Обращаем ваше внимание

Расписание

Расписание звонков и уроков на неделю

подробней

Регистрация

Чтобы иметь доступ ко всем материалам сайта, вам необходимо зарегистрироваться. Информация о вас останется конфиденциальной и будет доступна только для администратора сайта

подробней

Обратная связь

В этом разделе вы можете задать интересующие вопросы и получить на них ответы

подробней
Персональный сайт учителя физики ЗОШ №51 г. Николаева
Бабиной Наталии Петровны © 2011  |  Все права защищены